Ord for sesongen

SESONGEN 2020 / 2021:

Florø Hornmusikk
Som medlem i Florø Hornmusikk får du ein spennande stad å utvikle speleglede. Korpset satsar på gode opplevingar med satsing på publikumsvennlig musikk og prosjekter som fremmer unge talent. Rekrutteringa er stabilt god og vi ser at korpset no har blitt ein attraktiv plass for dei som likar å spele i bassband. Sesongplanen inneheld aktivitetar av både musikalsk og sosial karakter. Vi tar utfordringa med Covid-19 på alvor og innrettar oss etter gjeldande direktiv om gode rutiner i høve hygiene og smitteavgrensing.

Facebook.com egil.aardal 19.05.2019 10.39.16

Florø er ein by der det er mange som slår hand om kulturen og vi er stolte av å ha så mange og gode støttespelarar som kjem for å høyre oss spele. Både næringsliv og kulturskulen i Florø bidreg med viktig støtte.

Musikalsk leiar er Torgeir Halvorsen: "Det er alltid mulig å få ting til" - kjem det tidvis frå vår dirigent. "Alltid solskin og glede" er eit anna. Vi kjenner oss heldige at han også gjev oss slike verdiar med på ferda. Florø Hornmusikk vil halde fram sin satsing på speleglede.