Hilmar Eliasson - Talen etter 7-toget

Vi har hele talen fra 7-toget

Det har lykkes oss å få tillatelse til å gjengi talen som Hilmar Eliasson holdt på torget etter 7-toget 17.mai 2019.

Hilmar har god kjennskap til historien rundt Florø Hornmusikk. Han kan mye om enkeltpersoner og de mange ildsjelene som har gjort det mulig å ha et levende korps etter 130 år. Han viser til livet som moren har levd, vi får et innblikk i livet fra krigsårene gjennom hennes opplevelser. Han understreker den livskunnskapen moren hadde og hvordan hennes syn på frihet og menneskeverd er verdt å tenke gjennom som aktuell i dag. Han hedrer minnet etter Gunnstein som var medlem i Florø Hornmusikk og som døde etter en tragisk bilulykke. Igjen står flere oppfordringer om å gripe gleden i livet, den frie sin rett til å velge sin vei, ungdommenes urokkelige tro på fremtiden. - Florø Hornmusikk takker for bidraget.

Les heile talen her TALE 7-TOGET 2019: HILMAR ELIASSON

Facebook.com egil.aardal19.05.201910.41.15